Omega Theta Chapter Executive Board

Jean Han
President

Rohit Tiwari
Chief of Staff

Sankya Parvatrao
Executive Vice President

Screen Shot 2022-02-04 at 12.33.01 AM.png
Screen Shot 2022-02-04 at 12.35.07 AM.png
Screen Shot 2022-02-04 at 12.35.22 AM.png

Ryder Neal
Controller

Screen Shot 2022-02-04 at 12.37.00 AM.png

Elliott Ruebush
VP Professional Affairs

Screen Shot 2022-02-04 at 12.35.57 AM.png

Vivian Jiang
VP Alumni Affairs

Screen Shot 2022-02-04 at 12.36.19 AM.png

Vaibhav Patil
VP Membership

Screen Shot 2022-02-04 at 12.36.09 AM.png

 Aadria Bagchi
VP Pledging

Screen Shot 2022-02-04 at 12.35.42 AM.png

Anjali Pancholi
Master of Rituals

Screen Shot 2022-02-04 at 12.37.11 AM.png

Meghana Padmanabhan
VP Finance

Screen Shot 2022-02-04 at 12.36.30 AM.png

Joanna Ihm
VP Community Service

Screen Shot 2022-02-04 at 12.36.38 AM.png

Rowan Mohan
VP Diversity, Equality, & Inclusion

Screen Shot 2022-02-04 at 12.36.48 AM.png